Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image 
 
 


 
ประกาศใฟ้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ (06 ต.ค. 2564)  
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ (06 ต.ค. 2564)  
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ (06 ต.ค. 2564)  
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิในการรับเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลส... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (30 ก.ย. 2564)
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (17 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าน ประจำปี 2564 (09 ส.ค. 2564)
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C... (22 ก.ค. 2564)
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยขี้นาค (ตอนล่าง)หมู่ที่ 8 (22 ก.ค. 2564)
ตรวจรับงานจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบดูดน้ำ ม.8 และย้ายหอถังระบบประปา พร้อ... (22 ก.ค. 2564)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (16 ก.ค. 2564)
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอี... (16 ก.ค. 2564)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่้งปลูกสร้าง (ภดส1) (16 ก.ค. 2564)
ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยหลือด้านการส่งเสริมคุณาพชีวิตกรณีเกิดโรคต... (01 ก.ค. 2564)
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ (16 มิ.ย. 2564)
แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (14 มิ.ย. 2564)
ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (01 มิ.ย. 2564)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือ มีนาคม 2564 (26 เม.ย. 2564)
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ (20 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียน... (01 ต.ค. 2564)  

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียน... (01 ต.ค. 2564)  

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ปร... (30 ก.ย. 2564)  

ประชุมสภารับร่างข้อบัญญัต... (28 ก.ย. 2564)

โครงการจัดประชุมประชาคมตำ... (15 ก.ย. 2564)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ปร... (31 ส.ค. 2564)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (13 ส.ค. 2564)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (05 ส.ค. 2564)

ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างฝาย... (22 ก.ค. 2564)

ตรวจรับงานจ้างโครงการเจาะ... (22 ก.ค. 2564)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (03 มิ.ย. 2564)

กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปล... (26 พ.ค. 2564)

การประชุมติดตามการดำเนินก... (08 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผาเพื่... (16 ก.พ. 2564)

ประกาศห้ามเผาเพื่อลดภาวะโ... (15 ก.พ. 2564)

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริม... (20 ต.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติก... (22 ส.ค. 2563)

โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ (20 ส.ค. 2563)

โครงการเยี่ยมบ้านผู้่ป่วย... (17 ส.ค. 2563)

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอา... (17 ส.ค. 2563)
Responsive image
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนางิ้ว - ตำบลเซเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคสล.ถนนสายบ่อแก้ง ม.5 (14 ก.ค. 2563)  
ประกาศราคากลาง คสล.ถนนสายหนองเลิงทุ่ม ม.2 (14 ก.ค. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนางิ้ว-ตำบลเซเป็ด... (31 มี.ค. 2563)  
ประกาศการตรวจสอบการรับ-การจ่ายพัสดุ และการตรวจนับพัสดุที่คงเหลือ ประจำปีงบประมา... (19 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยนาหนองหลัก) หมู่ที่ 7 (18 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการกขุดลอกหนองเลิงทุ่ม หมู่ที่ 2 (18 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 8 (18 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 8 บ้านดงแสนตอ อำเภอตระการพืชผล จังห... (18 เม.ย. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ (11 ต.ค. 2560)
รายงานผลปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (01 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างถนน คสล สายข้าง อบต.สะพือ (ด้านทิศตะว... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านสงยาง (17 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ จำนวน 2 โครงการ (17 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (16 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอง์การบริหารส่วนตำบลสะพือ 6 โครงการ (25 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ จำนวน 2 โครงการ (23 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 2 (22 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยแห่ตอนล่าง พร้อมซ่อมแซมฝาย หมู่ที่5 บ้านสะพือ ตำบ... (10 ม.ค. 2560)
สอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยหนองหอยพร้อมซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านนางิ้... (10 ม.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表