Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติบ้านสะพือ
ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
     "บ้านสะพือ" เป็นบ้านเก่าแก่มานานแต่โบราณตั้งแต่ พ.ศ. เท่าไรไม่ปรากฏ สันนิษฐานว่า ทุ่งนาทางทิศตะวันตกบ้านสะพือปัจจุบันนี้แต่ก่อนเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ขณะนี้ได้ตื้นเขินเป็น ทุ่งนา (เรียกว่าทุ่งน้ำครำ) หนองน้ำนี้เรียกว่า "หนองสระพือ" คือมีต้นผือมาก (ต้นกก) ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นาน ๆ ชนิด ผู้มาตั้งบ้านเลยเอาสัญลักษณ์ของหนองน้ำนี้มาตั้งเป็นนามบ้าน โดยตั้งชื่อว่า "บ้านสะผือ" ต่อมาเลยกลายเป็น "สะพือ" เพราะมีเสียงใกล้เคียงกับในเรื่อง ผีบาปผีบุญยังเรียกว่า "บ้านกระพือ" อีกด้วย
     บ้านสะพือเป็นบ้านธรรมดาสามัญเหมือนบ้านอื่นทั่ว ๆ ไป แต่ต่อมามีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับบ้านนี้เกิดขึ้นทำให้บ้านสะพือเป็นบ้านที่สำคัญและมีชื่อติดอยู่ในประวัติศาสตร์ คือ
     - บ้านนี้คงจะเป็นบ้านที่ใหญ่โต มีประชาชนอยู่หนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวมาแล้ว นางเหมือนตาธิดาพระตาซึ่งเป็นต้นตระกูลเจ้าเมืองอุบลคนแรกได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านนี้ แต่จะมาในลักษณะใดและวันเดือนปีใดไม่ปรากฏแต่บ้านนี้คงมีความสำคัญและมีความดีเป็นแน่ ธิดา คนสำคัญของเจ้าเมืองจึงได้มาอยู่
     - เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๖ แรม ๑๑ ค่ำ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๔๐๖ พระพรหมราชวงศา (กุทอง สุวรรณกูฎ) เจ้าเมืองอุบลคนที่ ๓ ได้ขอตั้งบ้านสะพือเป็นเมืองตระการพืชผล พร้อมกับตั้งบ้านกว้างชโดเป็นเมืองพิบูลมังสาหาร บ้านเวินชัยเป็นเมืองมหาชนะชัย และแต่งตั้งท้าวกุลบุตร (ท้าว) ซึ่งเป็นราชบุตรมาปกครองเมืองตระการพืชผล ตั้งอยู่ได้ ๓ ปีเท่านั้น เพราะเห็นว่ากันดารน้ำและติดต่อกับเมืองอุบลราชธานีลำบาก  จึงได้ย้ายไปตั้งอยู่บ้านท่าม่วงที่ตั้งอยู่ริมเซบกเพื่ออาศัยทางน้ำไปมาหาสู่กับเมืองอุบลฯ ได้สะดวกใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๒ ชั่วโมง ซึ่งบ้านท่าม่วงห่างจากบ้านสะพือไปทางทิศใต้ ๖ กิโลเมตร ปัจจุบันเรียกว่า บ้านตระการ
     - เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ราวเดือนมีนาคม เกิดกบฏผีบ้าผีบุญขึ้นในมณฑลอีสาน ผีบ้าผีบุญได้ยกกำลังจากเมืองเขมราฐผ่านบ้านขุหลุ (อำเภอตระการพืชผลในปัจจุบัน) มาตั้งอยู่ที่โนนโพธิ์ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านสะพือ ประมาณ ๓๐๐ เมตร (ทุ่งน้ำครำ) ที่พวกผีบ้าผีบุญมาตั้งอยู่ที่บ้านนี้ไม่ใช่คนบ้านนี้เป็นผีบ้าผีบุญ แต่เป็นเพราะพวกผีบ้าผีบุญมาหาพรรคพวกแล้วจะตีเอาเมืองตระการพืชผลที่ตั้งอยู่บ้านท่าม่วง เมื่อตีได้แล้วจะไปตีเอาเมืองอุบลฯ ตามแผนที่วางไว้ แผนการของผีบ้าผีบุญไม่สำเร็จเพราะเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๔๕ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ ได้ทรงบัญชาให้ร้อยเอกอินทร์ นำทหาร ๒๔ นาย ราษฎร ๒๐๐ คน พร้อมด้วยอาวุธปืนไปปราบ ได้ยกกำลังมาถึงบ้านสะพือที่ "ดอนเผิ่ม" เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๔๔๕ และได้เกิดปะทะกันในวันนั้นรบกันอยู่ประมาณ ๔ ชั่วโมง พวกผีบ้าผีบุญแตกหนี องค์มั่นผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าซึ่งเดินพนมมือนุ่งขาวห่มขาวเป่าเสกคาถาอาคมเห็นท่าสู้ไม่ได้เลยหลบหนี ไปทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง  พวกผีบ้าผีบุญถูกปืนใหญ่ยิงบาดเจ็บและล้มตายประมาณ ๔๐๐ คน จับได้ ๑๒๐ คน ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้รับอันตรายเลย เหตุการณ์ได้สงบตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
     - พ.ศ. ๒๔๕๒ ทางราชการได้ยุบเมืองตั้งเป็นอำเภอขึ้น จึงได้ยุบเมืองตระการพืชผลไปขึ้นกับอำเภอพนา ส่วนบ้านสะพือได้ตั้งเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน ๒๑ ตำบลของอำเภอพนาและมีสภาพเป็นตำบลตั้งแต่นั้นมา จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ.๒๔๘๕ ทางราชการได้ตั้งตำแหน่งปลัดอำเภอประจำตำบลขึ้น และได้ยุบตำบลสะพือไปขึ้นกับตำบลตระการ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้ยุบตำแหน่งปลัดอำเภอ ตำบล บ้านสะพือจึงได้กลับมาตั้งเป็นตำบลอีกตามเดิมในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันบ้านสะพือมี อยู่ ๕ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๔ – ๘ และปัจจุบันผู้นำหมู่ที่    
(ประวัติพอสังเขป) ที่มา “หนังสือฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง”)


องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th