Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์  ปิดทำการวันหยุด

       ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓  เห็นชอบกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ และวันศุกร์ที่  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  
และวันศุกร์ที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือปิดทำการในวันดังกล่าว

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


 
 
 


 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 พ.ย. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ รำถวายมือพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)
09 พ.ย. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำสะพือ เรื่อง ปิดทำการ
03 พ.ย. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ รายงานควบคุมภายใน ปี 63
03 พ.ย. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ รายงานควบคุมภายใน ปี 63 (2)
03 พ.ย. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ แผนการตรวจสอบภายใน ปี 63
03 พ.ย. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
12 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุที่คงเหลือ ปี2563
12 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศการบริหารพัสดุ(แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง)ประจำปีงบประมาณ 2564
28 ก.ย. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 ก.ย. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ แจ้งประชาสัมพันธ์การโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ของกรมบัญชีกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th