Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
19 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ รายงานสรุปผลผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี ๒๕๖๔
16 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2563
16 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
09 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริต
09 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ข้อมูลเชิงสถิติ
09 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
09 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
09 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ รายงานผลการซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th