Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ส.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
03 ส.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
29 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
22 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ่อแก้ง ม.5
22 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลิงทุ่ม ม.2
20 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
20 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
20 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
20 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
16 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th