Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนางิ้ว - ตำบลเซเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.ค. 2563
ถึง
14 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคสล.ถนนสายบ่อแก้ง ม.5
14 ก.ค. 2563
ถึง
14 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศราคากลาง คสล.ถนนสายหนองเลิงทุ่ม ม.2
31 มี.ค. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนางิ้ว-ตำบลเซเป็ด หมู่ที่ 2
19 ต.ค. 2561
ถึง
19 ต.ค. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศการตรวจสอบการรับ-การจ่ายพัสดุ และการตรวจนับพัสดุที่คงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561
18 เม.ย. 2561
ถึง
18 เม.ย. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 8 บ้านดงแสนตอ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
18 เม.ย. 2561
ถึง
18 เม.ย. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 8
18 เม.ย. 2561
ถึง
18 เม.ย. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศราคากลางโครงการกขุดลอกหนองเลิงทุ่ม หมู่ที่ 2
18 เม.ย. 2561
ถึง
18 เม.ย. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยนาหนองหลัก) หมู่ที่ 7
11 ต.ค. 2560
ถึง
11 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
01 ต.ค. 2560
ถึง
30 ก.ย. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ รายงานผลปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th