Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประชาสัมพันธ์การรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓

02 ต.ค. 2562
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

02 ต.ค. 2562
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประชาสัมพันธ์รัับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

01 ต.ค. 2562
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

01 ต.ค. 2562
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

20 ส.ค. 2562
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ โครงการอบรมกลุ่มอาชีพของอบต.สะพือ (การทำขนมตะโก้เผือก ตะโก้ข้าวโพด และสังขยาฟักทอง)

19 ส.ค. 2562
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป “การทำน้ำมันไพลสูตรโบราณ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

19 เม.ย. 2562
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

29 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

29 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-8089  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th