Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ตรวจรับงานจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบดูดน้ำ ม.8 และย้ายหอถังระบบประปา พร้อมเจาะบ่อบาดาล

22 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยขี้นาค (ตอนล่าง)หมู่ที่ 8

03 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

26 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

08 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ การประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

16 ก.พ. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผาเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ

15 ก.พ. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประกาศห้ามเผาเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ

20 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

22 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th