Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

01 ต.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2565

01 ต.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

30 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน 2564

28 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ประชุมสภารับร่างข้อบัญญัติ

15 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

31 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2564

13 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

05 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

22 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ตรวจรับงานจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบดูดน้ำ ม.8 และย้ายหอถังระบบประปา พร้อมเจาะบ่อบาดาล

22 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยขี้นาค (ตอนล่าง)หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ : 0-4529-591  อีเมล์ : admin@sapue.go.th


www.sapue.go.th