Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดบูรพา
Responsive image
วัดบูรพา

     วัดบูรพา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมา พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามเสมา ๑๐ x ๒๐ ม. ตั้งอยู่บ้านสะพือ หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๘ ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา

อาณาเขต
     ทิศเหนือ ติดกับชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านสะพือ
     ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ
     ทิศตะวันออก ติดกับชุมชน หมู่ที่ ๘ บ้านสะพือ
     ทิศตะวันตก ติดกับชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านสะพือ

การบริหารการปกครอง
     มีเจ้าอาวาสตามที่ทราบ คือ
๑. พระหงส์
๒. พระพูล
๓. พระพิมพ์
๔. พระสุพา
๕. พระแก้ว
๖. พระลี
๗. พระเหลือง
๘. พระบัวศรี
๙. พระบุญจันทร์
๑๐. พระครูพิศาลสังฆกิจ (หลวงปู่โทน)
๑๑. พระครูสถิตบูรพาภิวัฒน์
พ.ศ. ๒๓๗๐ - ๒๓๙๐
พ.ศ. ๒๓๙๐ - ๒๔๒๐
พ.ศ. ๒๔๒๐ - ๒๔๓๐
พ.ศ. ๒๔๓๐ - ๒๔๔๕
พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๖๐
พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๙
พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๕
พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๐
พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๕
พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๓๒ – ปัจจุบัน
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2555