ท่านสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
  3. ทางโทรศัพท์ 045429591 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง