ปรับปรุงล่าสุด 5 มี.ค. 2022 07:34:04 199

ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ:     โทร.  045-429591     email : admin@sapue.go.th

ถาม: ติดต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือได้ที่เบอร์ไหนคะ
ตอบ:    063-0029709

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ คืออะไรคะ
ตอบ:   "ตำบลน่าอยู่  ตำบลแห่งการพัฒนา  สืบสานภูมิปัญญา  เน้นนำพาการมีส่วนร่วม "

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือเปิดทำการวันไหนบ้างคะเปิดทำการกี่โมงคะ 
ตอบ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ: ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ ที่  sapue.go.th โดยคลิกที่นี่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
          

ถาม : อยากทราบที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ที่ไหนคะ 

ตอบ: ตำบลตระการ  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี   โทร. 045-429591   หรือ

       สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อดูเส้นทางมายัง อบต.สะพือ ได้เลยค่ะ คลิกลิงก์นี้เพื่อดูเส้นทาง