ปรับปรุงล่าสุด 28 มี.ค. 2022 08:55:37 111

 

เขตการปกครองและประชากร

สถิติประชากรและบ้าน

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวน
ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 สงยาง 265 266 531 135
หมู่ที่ 2 นางิ้ว 379 375 754 204
หมู่ที่ 3 แดง 158 160 318 82
หมู่ที่ 4 สะพือ 396 471 867 253
หมู่ที่ 5 สะพือ 289 307 596 174
หมู่ที่ 6 สะพือ 236 212 448 121
หมู่ที่ 7 สะพือ 267 283 550 164
หมู่ที่ 8 ดงแสนตอ 376 397 773 239
รวม 2,366 2,471 4,837 1,372