ประชาสัมพันธ์เรื่อง งดเผาป่า ไร่นา หยุดโลกร้อน
29 มี.ค. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สะพือ 110
ประกาศ อบต สะพือ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลสะพือ งดเผาป่า ไร่นา หยุดโลกร้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นควันที่เป็นมลพิษ
ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัด อบต.สะพือ ทุกคน ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ
14 มี.ค. 2023 10:50:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.สะพือ 145
    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ โดยนายอนันต์  ฉวีรักษ์ ประธานในที่ประชุมได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี...