วัดบูรพาราม
29 มี.ค. 2022 09:23:24 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สะพือ 79
วัดบูรพาราม           วัดบูรพาราม จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นวัดต้นกำเนิดของสายวิปัสสนากรรมฐานแบบอีสาน ด้วยว่ามีพระอาจารย์สีทา ชัยเสโน ผู้เป็นพระอาจารย์ของพระสงฆ์สายนี้ม...
วัดบูรพา
12 ก.พ. 2022 04:07:13 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.สะพือ 53
  วัดบูรพา      วัดบูรพา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมา พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามเสมา ๑๐ x ๒๐ ม. ตั้งอยู่บ้านสะพือ หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๘ ต.สะพือ...