ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรายงานระบายน้ำ ถนนสายตลาด-วัดสิงหาญ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรายงานระบายน้ำ ถนนสายตลาด-วัดสิงหาญ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

16 มิ.ย. 2022 14:42:12 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพือ 33

TOP