วันที่ 25 มี.ค.65 มอบถุงยังชีพผู้ป่วยโควิด จำนวน 140 ครอบครัว

วันที่ 25 มี.ค.65 มอบถุงยังชีพผู้ป่วยโควิด จำนวน 140 ครอบครัว

25 มี.ค. 2022 16:00:00 กิจกรรม อบต.สะพือ 57

TOP