วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 อบต.สะพือ จัดทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะอย่างถูกวิธี จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน สถานที่อบรม ณ อบต.สะพือ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 อบต.สะพือ จัดทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะอย่างถูกวิธี จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน สถานที่อบรม ณ อบต.สะพือ

30 พ.ค. 2022 14:50:29 กิจกรรม อบต.สะพือ 50

TOP