ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ เรื่อง กิจการตลาด (แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2556)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ เรื่อง กิจการตลาด (แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2556)

2 ส.ค. 2021 09:00:00 ข้อบัญญัติ อบต.สะพือ 69

TOP