องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ
ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34130
045429591
E-Mail: admin@sapue.go.th
นายอนันต์ ฉวีรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ โทร.063-0029709
นายตรงใจ รูปสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ โทร.
นายนิยม รูปใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ โทร.
นายประยง ทองศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ โทร.

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE