ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพร้อมรางระบายน้ำ สายตลาด-วังสิงหาญ หมู่ที่ 4 บ้านสะพือ

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพร้อมรางระบายน้ำ สายตลาด-วังสิงหาญ หมู่ที่ 4 บ้านสะพือ

23 พ.ค. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.สะพือ 259

TOP