วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อบต.สะพือ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านปลูกต้น ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หนองคำม่วง หมู่ 8 บ้านดงแสนตอ ตำบลสะพือ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อบต.สะพือ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านปลูกต้น ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หนองคำม่วง หมู่ 8 บ้านดงแสนตอ ตำบลสะพือ

20 พ.ค. 2022 16:00:00 กิจกรรม อบต.สะพือ 36

TOP